wyxsi webstránka

O mne

wyxsi

Momentálne sa živím ako servisný technik pre autorizované opravy Epson na Slovensku.

Učenie je pre mňa tiež dôležité. Stále sa snažím zlepšovať a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti. Bastlenie a vyrábanie vecí mi tiež prináša veľa radosti a umožňuje mi prejaviť svoju tvorivosť.

V skratke, moje záľuby sú rôznorodé a zahŕňajú investovanie, učenie, bastlenie a vyrábanie. Snažím sa ich rozvíjať a užívať si ich plnými dúškami


trochu elektroniky

img-elektroniky

Bistabilný klopný obvod je elektronický obvod, ktorý sa môže nachádzať v rôznych stavoch alebo režimoch, čo sa nazýva "klopenie". Tento obvod sa používa na udržanie dvoch stavov (napätie alebo logická hodnota "0" alebo "1") a na prepínanie medzi nimi na základe vonkajšieho signálu alebo vstupu. Klopný obvod sa skladá z dvoch tranzistorov alebo obvodov s polovodičmi, ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na prepínanie medzi dvoma stavmi. Keď je na vstupe obvodu signál, ktorý znamená jeden stav, obvod zostane v tomto stave, pokiaľ na vstupe nenastane signál, ktorý znamená druhý stav. V tomto prípade obvod prepne do druhého stavu. Týmto spôsobom môže obvod udržiavať dva stavy a prepínať medzi nimi na základe vstupu.

Pulzný zdroj je zariadenie alebo obvod, ktorý produkuje krátke pulzy elektrického prúdu alebo napätia s pravidelným alebo nepriamym intervalom. Pulzné zdroje sa používajú na rôzne účely, ako napríklad na oscilácie alebo prenos signálov, na spínanie alebo reguláciu elektrických obvodov alebo motorov, na meranie alebo kontrolu, alebo na zdroj svetla alebo tepla. Pulzný zdroj sa môže skladať z rôznych komponentov, ako napríklad z napájacieho zdroja, z kondenzátorov alebo rezistorov, z tranzistorov alebo obvodov s polovodičmi, z cievok alebo z iných súčiastok. Pulzný zdroj produkuje pulzy elektrického prúdu alebo napätia s pravidelným alebo nepriamym intervalom a môže byť nastavený na rôzne frekvencie alebo amplitúdy.

trochu teórie

Algoritmus je postup alebo súbor pravidiel, ktoré sa používajú na riešenie problému alebo na dosiahnutie určitého cieľa. Algoritmus je súbor krokov alebo operácií, ktoré sa musia postupne vykonať na dátach alebo informáciách, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Algoritmy sa používajú vo všetkých oblastiach vedy a technológií, ako napríklad v informatike, matematike, fyzike, biologii alebo medicíne. Algoritmy sa môžu vytvárať rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou matematických vzorcov alebo rovníc, pomocou logických alebo dedukčných postupov, alebo pomocou experimentov alebo simulácií. Algoritmus je dôležitý pre efektívne riešenie problémov a pre dosahovanie cieľov v rôznych oblastiach vedy a technológie.

Tu sú niektoré návrhy, ako by ste mohli napísať sekciu "O mne" na osobnej webstránke: Stručný životopis: V tejto sekcii môžete zhrnúť svoje základné údaje, ako napríklad meno, vek, miesto pôvodu a súčasné bydlisko. Môžete tiež uviesť svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti. ako Záľuby a koníčky: Tu môžete napísať o svojich záľubách a koníčkoch, ako napríklad šport, hudba, cestovanie alebo čítanie. Môžete tiež uviesť, aké aktivity Vás baví a prečo. Osobné vlastnosti: V tejto sekcii môžete zdieľať svoje osobné vlastnosti a charakteristiky, ako napríklad odvaha, tvorivosť, pokora alebo trpezlivosť. Môžete tiež napísať o svojich cieľoch a snoch, ktoré Vás motivujú a vedú kupredu. Fotografie: Môžete pridať fotografie, ktoré Vás zobrazujú pri rôznych aktivitách alebo v rôznych miestach. Týmto spôsobom môžete ľuďom poskytnúť lepšiu predstavu o sebe a o tom, čo Vás baví. Kontaktné údaje: Na záver môžete uviesť svoje kontaktné údaje, ako napríklad e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby ľudia mohli s Vami komunikovať. Môžete tiež pridať odkazy na svoje sociálne siete alebo iné online profily.

Geocaching

Toto je sekcia "Geocaching" na mojej webstránke. Tu môžete nájsť informácie o mojich keškách.

Stat Bar

Kontakt

+421 902 546 {Americký dramatický seriál, ktorý mal premiéru v USA 3. januára 2018 na stanici FOX.}

Demonštrácia formuláru